Postuar më: 30 Tetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 30 Tetor, 2015