Postuar më: 27 Nëntor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 27 Nëntor, 2015