Postuar më: 25 Dhjetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 25 Dhjetor, 2015