Postuar më: 23 Tetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 23 Tetor, 2015