Postuar më: 18 Dhjetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 18 Dhjetor, 2015