Postuar më: 11 Dhjetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 11 Dhjetor, 2015