Postuar më: 9 Tetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 09 Tetor, 2015