Postuar më: 4 Dhjetor 2015

Ditari i Këshillit të Ministrave, e Premte, 04 Dhjetor, 2015