Posted: 11 September 2019

Vendime të miratuara në mbledhjen e Këshillit të Ministrave, datë 11 Shtator 2019